PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY HÒA  
TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG
Phú Nhiêu - Hòa Mỹ Đông - Tây Hòa - Phú Yên
 
   
Chào mừng quý khách ghé thăm website của trường THCS Phạm Văn Đồng!
       
 
  Danh sách đề thi- Đáp án
LOẠI ĐỀ THI:
STT Tiều đề Nguồn cung cấp
1 ĐỀ KT HKI LỚP 9 NH 2012-2013[ 02-01-2013] GV TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG
2 ĐỀ KT HKI LỚP 9 NH 2012-2013[ 02-01-2013] GV TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG
3 ĐỀ KT HKI LỚP 9 NH 2012-2013[ 02-01-2013] GV TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG
4 ĐỀ KT HKI LỚP 9 NH 2012-2013[ 02-01-2013] GV TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG
5 ĐỀ KT HKI LỚP 9 NH 2012-2013[ 02-01-2013] GV TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG
6 ĐỀ KT HKI LỚP 9 NH 2012-2013[ 02-01-2013] GV TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG
7 ĐỀ KT HKI LỚP 9 NH 2012-2013[ 02-01-2013] GV TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG
8 ĐỀ KT HKI LỚP 8 NH 2012-2013[ 02-01-2013] GV TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG
9 ĐỀ KT HKI LỚP 8 NH 2012-2013[ 02-01-2013] GV TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG
10 ĐỀ KT HKI LỚP 8 NH 2012-2013[ 02-01-2013] GV TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG
11 ĐỀ KT HKI LỚP 8 NH 2012-2013[ 02-01-2013] GV TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG
12 ĐỀ KT HKI LỚP 8 NH 2012-2013[ 02-01-2013] GV TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG
13 ĐỀ KT HKI LỚP 8 NH 2012-2013[ 02-01-2013] GV TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG
14 ĐỀ KT HKI LỚP 7 NH 2012-2013[ 02-01-2013] GV TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG
15 ĐỀ KT HKI LỚP 7 NH 2012-2013[ 02-01-2013] GV TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG
16 ĐỀ KT HKI LỚP 7 NH 2012-2013[ 02-01-2013] GV TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG
17 ĐỀ KT HKI LỚP 7 NH 2012-2013[ 02-01-2013] GV TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG
18 ĐỀ KT HKI LỚP 7 NH 2012-2013[ 02-01-2013] GV TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG
19 ĐỀ KT HKI LỚP 7 NH 2012-2013[ 02-01-2013] GV TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG
20 ĐỀ KT HKI LỚP 7 NH 2012-2013[ 02-01-2013] GV TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG
21 ĐỀ KT HKI LỚP 7 NH 2012-2013[ 02-01-2013] GV TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG
22 ĐỀ KT HKI LỚP 6 NH 2012-2013[ 02-01-2013] GV TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG
23 ĐỀ KT HKI LỚP 6 NH 2012-2013[ 02-01-2013] GV TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG
24 ĐỀ KT HKI LỚP 6 NH 2012-2013[ 02-01-2013] GV TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG
25 ĐỀ KT HKI LỚP 6 NH 2012-2013[ 02-01-2013] GV TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG
26 ĐỀ KT HKI LỚP 6 NH 2012-2013[ 02-01-2013] GV TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG
27 ĐỀ KT HKI LỚP 6 NH 2012-2013[ 02-01-2013] GV THCS PHẠM VĂN ĐỒNG
28 ĐỀ KT HKI LỚP 6 NH 2012-2013[ 02-01-2013] GV TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG
29 ĐỀ KT HKI LỚP 6 NH 2012-2013[ 02-01-2013] GV TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG
30 ĐỀ KT HKI LỚP 6 NH 2012-2013[ 02-01-2013] GV TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG
 
 
     
 
  DANH MỤC ĐỀ THI
     
 
Mở hết tất cả Thu lại tất cả
 
     
 
     
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG
Địa chỉ :Phú Nhiêu - Hòa Mỹ Đông - Tây Hòa - Phú Yên
Điện thoại :02576513579
Thư điện tử: phamvandong.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2012 TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG